Menu

Co siedzi w głowie terrorysty? Wyróżniony

Co może myśleć człowiek, który w imię własnych przekonań zamierza zabić nie tylko siebie, ale i przypadkowych, niewinnych ludzi? Choć często odmawiamy terrorystom człowieczeństwa, informacje o ich wcześniejszym normalnym życiu, rodzinie i pracy sprawiają, że zaczynamy zadawać sobie pytanie: dlaczego postanowili zaatakować?

Już od lat '70 i '80 prowadzone są badania nad profilem psychologicznym terrorystów, których celem jest nakreślenie przewidywalnych, najczęściej spotykanych elementów charakteryzujących osobowość terrorysty.
Psycholodzy podchodzą jednak do tego typu ocen z dużą ostrożnością, bo choć wykorzystywane są sprawdzone testy osobowości oraz inteligencji, ich użyteczność w przypadku terrorystów nie jest potwierdzona. Co więcej, samo określenie „umysł terrorystyczny" jest problematyczne, ponieważ może sugerować obecność zaburzeń psychicznych, które przedstawiają terrorystę jako osobę chorą lub po prostu odmienną. Często jednak taki pogląd wydaje się być najwygodniejszy, ponieważ pomaga pogodzić się ze skrajnymi, szokującymi zachowaniami. Zapomina się jednak, że atak terrorystyczny jest jedynie końcowym efektem łańcucha zdarzeń, które sprawiły, że ktoś stał się terrorystą.


REKLAMA

ASCROFT MEDICAL OLDHAM - DENTYSTA | ORTODONTA | LEKARZ RODZINNY | GINEKOLOG i wiele więcej ...


 

Badania nad terrorystami
Nie jest łatwo rozpoznać terrorystę przed atakiem, dlatego większość obecnie posiadanej wiedzy dotyczy osób aresztowanych po zamachu bądź tylko podejrzanych. W jednym z takich badań grupę oskarżonych o terroryzm członków kolumbijskiej organizacji paramilitarnej poddano serii testów społeczno-poznawczych, a uzyskane wyniki porównano z wynikami osób niekaranych. Okazało się, że terrorystów cechuje wyższy poziom agresji i niższy poziom wrażliwości emocjonalnej, nie zauważono jednak znaczących różnic między poziomem inteligencji obu grup. Największe różnice zaobserwowano jednak w ocenianiu przedstawionych przez badaczy sytuacji w kategoriach moralne - niemoralne. Naukowcy doszli do wniosku, że wypaczone postrzeganie moralności przez terrorystów ma swój skutek w często przyjmowanym przez nich podejściu „cel uświęca środki".
Wszystkich terrorystów łączy słabe zrozumienie moralności. Uzyskane wyniki są intrygujące, jednak przewidywalne. Pomimo wydźwięku badań nie ma dowodu na to, że terrorystami są psychopaci lub osoby z zaburzeniami osobowości. Pytaniem pozostaje, czy tego typu myślenie cechowało terrorystów od urodzenia, czy może rozpoczęło się po dołączeniu do grupy terrorystycznej? Zagadnienia te, choć wydają się fundamentalne, pozostają bez odpowiedzi.

Psychologia radykalizacji

 POLECAMY
Niesprawiedliwe kary w banku, zażądaj zwrotu!

Według wielu psychologów to okres tzw. radykalizacji oferuje najwięcej odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego ktoś może posunąć się do ataków terrorystycznych. Istnieje szereg kluczowych elementów, które są podstawą tego procesu. Obejmują one m.in. odpowiednią motywację i wpajanie ideologii grupy, ale również wymuszenie zmian zachowań społecznych, na przykład stopniowe dystansowanie się od przyjaciół czy rodziny. Nie jest do końca jasne, dlaczego ludzie decydują się dołączyć do grup ekstremistycznych, choć można zgadywać, że poszukują kogoś z podobnym światopoglądem lub szukają wyższego celu, który "zmieni świat". Niekiedy członkowie grup terrorystycznych wcielani są do nich siłą.

Dzięki osobliwej naturze terroryzmu przewidywania, ocena i obserwacje zmian zachowania osób podejrzanych mogą być użytecznym narzędziem w zapobieganiu kolejnym atakom. Na szczęście im więcej wiemy o terroryzmie, tym szerzej możemy wypowiedzieć się w temacie radykalizacji i powodowanych przez nią zmian w psychice człowieka. Psychologia staje się więc potężnym narzędziem w walce z terroryzmem.

Ostatnio zmienianywtorek, 30 maj 2017 13:43
Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

RSS

Nie określono adresu internetowego źródła. Uzupełnij.

Społeczeństwo

Wywiady

Recencje

Opinie

Kultura

Wydarzenia

Darmowe bilety

Recenzje

Biznes

Katalog Firm

Twoj Biznes

Szkolenia